Ταρίφα και στα κεράκια;
Έξι ευρώ από την αρχαιολογία για είσοδο στην περιοχή της Φιλερήμου και μισό ευρώ για κάθε κεράκι που θα επιχειρήσει να ανάψει ένας... Χριστιανός!
Σε κάθε περίπτωση, τον σταυρό μας θα τον κάνουμε πάντως..!
Για τον... αέρα που αναπνέουν όσοι ανέβουν μέχρι εκεί, όχι, δεν έχει μπει ακόμα ταρίφα! Για τούτη την εβδομάδα τουλάχιστον. Από την  άλλη δε ξέρουμε!
Μιχ.Μ.