Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Με πομπή η εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής στην Γορίτσα (Άνω). Η παράδοση με τις «Λαλίτσες»

πηγή

GORITSA_PANHGYRI


ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Με πομπή η εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής στην Γορίτσα (Άνω). Η παράδοση με τις «Λαλίτσες»


Τηρώντας την θρησκευτική παράδοση, ιερείς και πιστοί σε πομπή μέσα από μονοπάτια του λόφου της Γορίτσας, μετέφεραν στον Ιερό Ναό της κορυφής την εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής, σε ένα από τα πιο λαοφιλή πανηγύρια καθώς παλαιότερα συνδυαζόταν με περιήγηση στον πευκόφυτο λόφο.
Στον δρόμο προς τον Ι.Ν. οι πάγκοι πωλούσαν τα μικρά πήλινα κανατάκια που …κελαηδούσαν (Λαλίτσες).
Fotos από Fani Tsipranidou
GORITSA_PANHGYRI
GORITSA_ASTIKO
Δείτε το video που ανήρτησε στο fb η Αικατερίνη Ανδριώτη.

Τα πήλινα κανατάκια που “κελαηδάν” και το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής στην Γορίτσα

kanatakia-goritsas
Πόσοι από σας θυμούνται τα περίφημα πήλινα κανατάκια που “κελαηδάν” όταν έχουν μέσα νερό? Αυτά που αγοράζαμε στην Γορίτσα στο πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής σαν και σήμερα.
Μερικές σχετικές πληροφορίες για την εκκλησία και την σχετική παράδοση μας δίνει ο Τσοποτός στην «Ιστορία του Βόλου»:
«Το αγίασμα της Γορίτσης φαίνεται αναγόμενον εις αρχαίαν έως και αρχαιοτάτην παράδοσιν θρησκευτικήν» Και συνεχίζει: «..οι Δημητριείς …γράφουσιν
“Γορίτσα … Mέσα εις την περιοχήν αυτής είναι και ένα ερείπιο εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής και μία στέρνα οπίσω από το ιερόν, αρκετά βαθιά, εις την οποία την ημέρα της εορτής, εβγαίνει αγίασμα και μαζόνονται δι αυτό απ’ όλα τα πέριξ”.
Ο δε Γερμανός Depping, διελθών εκ του λιμένος του Βόλου και εκδώσας τας εντυπώσεις του τω 1828, ποιείται μνείαν της υπό των κατοικων των πέριξ χωρίων τηρήσεως αμειώτου πρός το αγίασμα ευλαβείας, δια των εξής:
“πλησίον του Βόλου υπάρχουσιν ερείπια (της Γορίτσης) κατά τινας μεν της αρχαίας Ιωλκου … κατα τας πανηγύρεις τελείται αύτοθι η θεία κατά τας συνηθείας των Ανατολιτών εις το ύπαιθρον, πλησίον μίας πηγής, ήτις κατα πάσαν πιθανότητα εθεωρείτο υπό των α ρ χ α ί ω ν Θ ε σ σ α λ ώ ν ως καθηγιασμένη”.
Πρόκεται δηλαδή περί της έτι και νυν τελουμένης απαραλλάκτως επί της Γορίτσης ετησίου πανηγύρεως προς τιμήν της Παναγίας… κατά δεν την λαϊκήν παράδοσιν αναβλύζει μονον αυτήν την ημέραν αγίασμα εις το βάθος φρέατος ευρισκομένου επί της κορυφής του λόφου Γορίτσης και παρά το αύτοθι εκκλησίδιον της Παναγίας….Οι νεώτερες αρχαιολογικές έρευναι και μελέτες των ερειπίων της Γορίτσης διεπίστωσαν πλήρη έλλειψη ευρημάτων Χριστιανικής εποχής… επομένως πιθανότατον φαίνεται ότι οι προσελθόντες εις τον Χριστιανισμόν κάτοικοι των επί του Πηλίου χωρίων εξηκολούθησαν τον από αρχαιοτάτων χρόνων σεβασμόν προς την καθηγιασμένη πηγήν, αφιερώσαντες αυτήν εις την Θεομήτορα και εξακολουθήσαντες να συρρέωσι πανταχόθεν κατά την ημέραν του εορτασμού της Ζωοδόχου Πηγής, όπως και πλείστους άλλους ειδωλολατρικούς ναούς μετέβαλον … εις χριστιανικάς εκκλησίας»
Η φωτογραφία από τα κανατάκια είναι από το http://www.instruments-museum.gr και της εκκλησίας από το imd.gr . Η καλή φίλη Έλενα Π. μας έστειλε μια φωτογραφία από αυθεντικά κανατάκια από το Βόλο
kanatakia-afthentika


goritsa_kanataki_lazaros-kolaxis
goritsa_kanataki_Lazaros Kolaxis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου