Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΕΝΑ,

ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΕΝΑ, ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΕΙΣ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΣΕ ΠΛΗΣΙΑΣΕΙ ΚΑΘΟΣΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ...
ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΠΑΝΩ ΣΟΥ ...
ΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΕΝΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΤΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΟΥ ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΤΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ, ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΥΤΑ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ...
ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΟΜΩΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΝΩ ΜΑΣ, ΟΤΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΩ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΕΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ...
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ...

ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ;ΠΗΓΗ και ΡΟΗ

Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016

Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016

Γ' Λουκᾶ (Ἡ ἀνάστασις τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας ἐν Ναΐν). Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας τῆς συμβίου αὐτοῦ. Ποπλίας Μάρτυρος.

Ἀπόστολος  |  Εὐαγγέλιον  |  Ἦχος - Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον 
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β' Ϛ´ 1 - 10
1 Συνεργαζόμενοι δε με τον Θεόν δια να συμφιλιωθή με αυτόν ο κόσμος, σας παρακαλούμεν να προσέξετε, μήπως ματαίως και ανωφελώς δεχθήτε την χάριν του Θεού. 2 Αι ευκαιρίαι της σωτηρίας παρέρχονται. Διότι η Γραφή λέγει· “εις κατάλληλον και ευπρόσδεκτον καιρόν σε ήκουσα και σε εδέχθην και εις περίοδον, που προσφέρεται προς σωτηρίαν, σε εβοήθησα”. Ιδού τώρα είναι ο κατάλληλος και ευπρόσδεκτος καιρός, ιδού τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας. 3 Τωρα και ημείς ως πρεσβευταί του Θεού μεσιτεύομεν και παρακαλούμεν να δεχθήτε την σωτηρίας, χωρίς να δίδωμεν εις κανένα ουδεμίαν αφορμήν προσκόμματος, δια να μη γίνη κατά κανένα τρόπον θέμα μομφής και εμπαιγμού η διακονία, που μας ανέθεσεν ο Κυριος. 4 Αλλά τουναντίον εις κάθε περίστασιν και με κάθε έργον συσταίνομεν και προβάλλομεν τους εαυτούς μας σαν γνησίους υπηρέτας του Θεού με πολλήν υπομονήν, με θλίψεις, με ανάγκας, με στενοχωρίας, 5 με δαρμούς, με φυλακίσεις, με συνεχείς μετακινήσεις-είτε ένεκα των διωγμών είτε ένεκα των αναγκών του έργου μας-με κόπους, με αγρυπνίας, με νηστείας, 6 με αγνότητα από κάθε μολυσμόν, με την άδολον γνώσιν της αληθείας, με την μακροθυμίαν, με ημερότητα και καλωσύνην, με τας δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, με αγάπην ειλικρινή και άδολον, 7 με το κήρυγμα, δια του οποίου εξαγγέλεται η αλήθεια, με την δύναμιν του Θεού, με τα όπλα της δικαιοσύνης τα δεξιά, σαν εκείνα που κρατούν οι επιτιθέμενοι κατά την μάχην, και με τα όπλα τα αριστερά, σαν εκείνα που κρατούν οι αμυνόμενοι με το αριστερόν των χέρι, όπως είναι η ασπίδα. 8 Μαρτυρούμεν και βεβαιώνομεν επάνω εις τα πράγματα ποίοι είμεθα με την δόξαν, την οποίαν ο Θεός και οι πιστοί άνθρωποι μας αποδίδουν, αλλά και με την περιφρόνησιν εκ μέρους των απίστων, με την δυσφήμησιν εκ μέρους των διαβολέων, με τον έπαινον και την καλήν φήμην εκ μέρους των πιστών, με την κατηγορίαν εκ μέρους των απίστων ότι είμεθα απατεώνες και με την ομολογίαν εκ μέρους των πιστών ότι είμεθα ειλικρινείς. 9 Εργάται του Ευαγγελίου ημείς ζώμεν εν μέσω του κόσμου ως άγνωστοι δια την ασημότητα ημών, αλλά και ως πολύ καλά γνωστοί από τους πιστούς δια το έργον μας, ως κινδυνεύοντες κάθε ημέραν να αποθάνωμε, αλλ' ιδού ότι ζώμεν, ως βασανιζόμενοι και τιμωρούμενοι, αλλά και μη θανατούμενοι έως τώρα, 10 ως άνθρωποι, που είμεθα συνεχώς βυθισμένοι εις την λύπην, ημείς οι οποίοι εν τούτοις εις την πραγματικότητα πάντοτε χαίρομεν, ως πτωχοί οι οποίοι κάμνομεν πολλούς άλλους πλουσίους, ως άνθρωποι ποι δεν έχομεν τίποτε και όμως κατέχομεν τα πάντα. 
Αρχαίο κείμενο  |  Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα  πηγή